ESKONzO oraz tzw. latarka dla niewidomych – to wynalazki rodem z naszego miasta, z jednej z najlepszych szkół w naszym województwie i całym kraju.

Właśnie te projekty budzą ogromne zainteresowanie podczas wielu targów dotyczących wynalazczości na całym świecie. Takimi miejscami są Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” 2014, które odbyły się w dniach 13-15 listopada 2014 r. na terenach wystawienniczych Brussels Expo w Brukseli. Targi stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości. Poświęcona jest ona transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Właśnie tam ogromne wyróżnienie zdobyli: Sławomir Kozok, Franciszek Kucharski i Tomasz Kropiwnicki oraz ich opiekunowie – Jacek Kluba i Krzysztof Smyczek. „Prize of the Young Inventor Contest”, czyli nagroda w konkursie dla młodych wynalazców powędrowała w ich ręce, a wszystko za projekt „Eskonzo II”.

Więcej o wynalazcach można przeczytać w najnowszym numerze gazety "Jastrząb".