Władysław Czyż został wybrany na prezydenta Jastrzębia-Zdroju głosami radnych dokładnie 19 czerwca 1990 roku. Funkcję tę pełnił do 1994 roku.

Rok 1990 okazał się przełomowy dla polskich miast, w tym także dla Jastrzębia-Zdroju. 27 maja odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory samorządowe, a miesiąc później, dokładnie 19 czerwca, radni wybrali prezydenta miasta. Funkcję tę objął Władysław Czyż.

Nowy prezydent musiał zmierzyć się przede wszystkim z problemem braku środków finansowych na najpilniejsze nawet inwestycje. Trudna sytuacja ekonomiczna górnictwa spowodowała, że kopalnie wycofały się z uczestnictwa w budowie nieukończonych szpitali czy szkół, a dbałość o dalszy rozwój miasta stała się wyłącznie zadaniem prezydenta i radnych.

Z czasem kompetencje samorządu rozrastały się, a Władysław Czyż, jako prezydent, realizował szereg spraw z zakresu architektury, budownictwa, gospodarki gruntami i geodezji, urbanistyki, utrzymania dróg, zarządzania oświatą i ochrony zdrowia. To wszystko wymagało dużej determinacji i podejmowania trudnych wyzwań. Władysław Czyż był zawsze chętny do rozmowy i dzielenia się swoją wiedzą. Funkcję prezydenta miasta pełnił do 1994 roku.