W trakcie łączenia zaprezentowano uczestników wideospotkania oraz przedstawiono trzy partnerskie miasta oraz charakter ich współpracy.  Strona francusko-niemiecka zaprezentowała Euro-Institut oraz sieć TEIN, a także dokonała oceny współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza”. Podczas Wideokonferencji przedstawiono także aktywności w obszarze transferu dobrych praktyk, kształcenia transgranicznego i tworzenia EuroInstytutu PL-CZ-SK na naszym pograniczu.

Na zakończenie spotkania, podsumowując łączenie z Euro-Institutem, uczestnicy konferencji uzgodnili i zaplanowali kolejne takie zdarzenie w lutym 2015 r., tym razem z Eurodystryktem Regio Pamina również z pogranicza francusko-niemieckiego. Działanie to miałaby mieć charakter trwałości niniejszego projektu.

Wideokonferencja odbyła się w ramach projektu „III polsko-czeskie spotkania branżowe”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.