W nowej edycji programu unijnego Erasmus+ mogą wziąć udział wszystkie organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, w tym domy kultury, fundacje i stowarzyszenia oraz ośrodki sportu i rekreacji, muzea i biblioteki publiczne.

Wszystkie te placówki mogą złożyć wniosek o dotację w terminie do 4 lutego 2015 r. i uzyskać dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".

Szczegółowe informacje