Organizatorem akcji jest ogólnopolski portal Planergia.pl, który podejmuje tematykę odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego oraz gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach programu „Gmina niskoemisyjna – w kierunku energetyki prosumenckiej”, pokazane zostaną dobre praktyki podejmowane przez samorządy, tzn. jak polskie gminy walczą z negatywnym zjawiskiem niskiej emisji, jak działają na rzecz poprawy efektywności energetycznej i jakie działania podejmują w kierunku edukowania mieszkańców w tym zakresie.

Partnerem wspierającym jest ogólnopolska sieć portali lokalnych i regionalnych Nasze Miasto, natomiast patronat honorowy nad akcja objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji na temat akcji, znaleźć można TUTAJ.