W ramach kampanii zostaną rozpowszechnione ulotki informacyjne, zawierające czytelny opis procedury wpłat z tytułu 1% wraz z listą organizacji uprawnionych do tego odpisu, w lokalnych mediach ukaże się informacja o możliwości przekazania 1 % podatku.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  ukazał się wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014., więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#akapit13

            Organizacje posiadające status pożytku publicznego, zainteresowane kampanią proszone są o zgłaszanie uczestnictwa do 30 stycznia 2015 r. do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 32/47-85-135, 32/47-85-151, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.