W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień, niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie na Słowacji i w Polsce.

Jak co roku jastrzębscy harcerze pojechali do Zakopanego, aby odebrać stamtąd Betlejemski Ogień, a następnie przywieźć go do naszego miasta.

Światło zostało przekazane mieszkańcom i władzom miasta wczoraj w Domu Zdrojowym. Przekazanie światła odbywać będzie się jednak jeszcze przez kilka dni – odbierać je można w dyżurce Straży Miejskiej, bądź w różnych miejscach naszego miasta:

– 18 grudnia (czwartek), godz. 16.00-18.30 – przekazanie Światła mieszkańcom miasta pod Galerią Jastrzębie, Domem Handlowym Kłos, Sklepem Frac na Alei Jana Pawła;
– 19 grudnia (piątek), godz. 16.00-18.30 – przekazanie Światła mieszkańcom miasta pod Galerią Jastrzębie, Domem Handlowym Kłos, Sklepem Frac na Alei Jana Pawła;
– 20 grudnia (sobota), godz. 10.00-12.30 – przekazanie Światła mieszkańcom miasta pod Galerią Jastrzębie, Domem Handlowym Kłos, Sklepem Frac na Alei Jana Pawła;

– 21 grudnia (niedziela) – przekazanie Światła w jastrzębskich kościołach.