Uczniowie w trakcie swoich występów mieli możliwość wskazania, jak ich zdaniem powinno unikać się niebezpieczeństw i spędzać bezpiecznie wolny czas. Młodzi aktorzy promowali wśród rówieśników zdrowy tryb życia, koleżeństwo, współpracę, pomoc i wrażliwość na krzywdę oraz potrzeby drugiego człowieka.

Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem wybrania najlepszych przedstawień w poszczególnych kategoriach wiekowych, co z uwagi na wyrównany poziom wszystkich występów, nie było prostym zadaniem. Po burzliwych naradach przyznano wyróżnienia, jednak nagrody w tym przedświątecznym okresie nie ominęły żadnego z występujących.