Uporządkuje to sprawy formalne, dokumenty w organizacji i ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok.

Szczegółowe informacje