Stypendia otrzymają:

– Witold Englender – na przygotowanie, urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna” –  w kwocie 6,3 tys. zł,

– Paulina Goranov – na udział w profesjonalnych warsztatach śpiewu, które pozwolą rozwijać umiejętności wokalne i różne techniki śpiewu, a także udział w festiwalach muzycznych, występy podczas imprez organizowanych przez MOK Jastrzębie – w kwocie 5 tys. zł,

– Malwina Musioł – na pogłębienie dorobku artystycznego i wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych, uczestnictwo w dwóch kursach pianistycznych oraz zorganizowanie dwóch koncertów w Szwajcarii. Zakończenie projektu egzaminem z fortepianu – w kwocie 5,5 tys. zł,

– Agnieszka Korbel – na nagranie oraz wydanie płyty CD z materiałem muzycznym poświęconym twórczości J. Tuwima (przeznaczonej dla osób dorosłych), promocję materiału poprzez m.in. koncerty, sesję fotograficzną zespołu, spotkania osobiste – w kwocie 6,5 tys. zł,

– Renata Raszyk – na XV Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju, organizację konkursu „Mam talent” oraz warsztatów artystycznych – w kwocie 1 670 zł

Zarządzenie prezydenta miasta