Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu nowa radna złożyła ślubowanie. Małgorzata Filipowicz zastąpiła w Radzie Janusza Budę, który objął funkcję zastępcy prezydenta miasta.