Z dziećmi należy zgłaszać się do szpitala na os. Przyjaźń.

Sytuacja taka wynika z faktu, że lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim nie podpisali z NFZ umów na nowy rok.

Natomiast opiekę ambulatoryjną i wyjazdową nocną i świąteczną dla naszego miasta świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HERMED. Przychodnia mieści się w budynku dawnego szpitala dziecięcego na osiedlu Przyjaźń przy ulicy Krasickiego 21.

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna realizowana jest przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, a także w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 następnego dnia.