Z perspektywy uniwersalnej misji Kościoła ad gentes (do narodów), zwracam się do was, drodzy bracia, którzy otrzymujecie dziś święcenia biskupie: bądźcie wiernymi sługami nowej ewangelizacji, która szerzy w świecie Światło Chrystusa. Wraz z Nim głoście, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże – powiedział 6 stycznia metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, do księży Marka Szkudło i Adama Wodarczyka, którzy z jego rąk przyjęli święcenia biskupie.

Ks. Marek Szkudło urodził się 28 lutego 1952 w Tychach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, z rąk biskupa ordynariusza Herberta Bednorza. Na pierwszą wikariuszowską placówkę został skierowany do parafii św. Małgorzaty w Lyskach. W latach 1981-1987 był wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach, a następnie przez 7 lat rezydentem. W latach 1987- 1994 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora katechizacji W tym czasie (do 1992 roku) był diecezjalnym kapelanem harcerzy. W 1994 roku został proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 2003 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. W 2008 roku otrzymał nominację na moderatora formacji kapłanów młodszych roczników święceń. Był dziekanem i ojcem duchownym kapłanów dekanatu Jastrzębie Górne, duszpasterzem mężczyzn, górników i ludzi pracy w archidiecezji katowickiej, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W 2012 roku został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji katowickiej. Jest członkiem Komisji Głównej, przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa oraz członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. 13 grudnia 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.