Już dzisiaj jastrzębskie placówki medyczne udzielają świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z napływającymi informacjami prasowymi, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, dotyczące dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 prosi pacjentów o zgłaszanie się do przychodni POZ, w której dany pacjent jest zadeklarowany – informuje Alicja Brocka, rzecznik prasowy WSS Nr 2.