Wszyscy występujący stanęli na wysokości zadania i znakomicie wykonali przygotowany repertuar, czego dowodem są przyznane lokaty. Drugie miejsce zajęła solistka Ania Janulek. Drugie miejsce przypadło także Wiolinkom w grupie młodszej. W grupie starszej zespół ten zdobył wyróżnienie. Festiwal w Godowie należy do wyjątkowych – oprócz wrażeń duchowych, wszyscy goście uczestniczą w przygotowanym poczęstunku i czują się, jak w jednej wielkiej rodzinie.

Opiekunka Wiolinek – Henryka Moroń, serdecznie dziękuje rodzicom i dziadkom za dowóz dzieci do Godowa.