Zgłoś się do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, który oferuje organizacjom długofalową pomoc. Przy jego wsparciu przeanalizujesz gotowość swojej organizacji do podjęcia działalności ekonomicznej oraz przygotujesz ją do jej prowadzenia.

Co oferujemy?

Każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym:

· dokona samooceny organizacji pod kątem gotowości do rozpoczęcia działalności ekonomicznej;

· pomoże wybrać najodpowiedniejszą formę dla planowanej działalności;

· wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem działalności ekonomicznej);

· wdroży Plan przy wsparciu coacha, który będzie m.in. pomagał przygotować biznesplan oraz – w przypadku chęci zarejestrowania działalności – przejść procedurę rejestracji i rozpocząć prowadzenie działalności.

· wskaże możliwości pozyskania funduszy na planowaną działalność.

Dodatkowo dla zainteresowanych będzie możliwość wzięcia udziału w działaniach dodatkowych, np.:

– dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizacji bezpłatnych szkoleniach dla członków zespołu, niezbędnych do rozpoczęcia działalności ekonomicznej;

– specjalistycznym doradztwie księgowym, prawnym i marketingowym, ukierunkowanym na wsparcie w podjęciu działalności zarobkowej.

Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie wspierał i monitorował bieżące działania organizacji, udzielał niezbędnych wskazówek i podpowiedzi.

Coaching skierowany jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

(np. stowarzyszeń, fundacji), działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Rybniku pod nr tel.: 32 739-55-12 wew. 105 lub na e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

Coaching odbywa się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.