Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie przez przewodniczącego zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego informacji o funkcjonowaniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego i jego kondycji finansowej oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

4. Informacja przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na temat świadczenia usług komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju oraz informacji na temat przetargu/ów, jakie odbyły się na świadczenie komunikacji.

5. Informacje w sprawie realizowanego projektu unijnego i zaawansowania prac nad projektem.

6. Informacja prezydenta miasta w sprawie dotacji udzielanych przez miasto dla MZK.

7. Wystąpienia zaproszonych gości:

– dyrektora biura zarządu MZK,

– prezesa PKM Sp. z o.o.,

– przedstawicieli pracowników PKM sp. z o.o. oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych.

8. Dyskusja.

9. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych gości.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

Sesja została zwołana na wniosek radnych klubów PO i SLD.

Uzasadnienie:

Od kilku lat oczekujemy informacji dotyczących stanu komunikacji w mieście, a w szczególności rosnących z roku na rok dotacji (w roku 2004 dotacja wynosiła ponad 4 mln 300 tys. zł, a w 2014 ponad 12 mln zł) pochodzących z budżetu miasta na organizację komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Od kilku lat takich informacji radni nie otrzymują od przedstawicieli miasta w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym. Radni wielokrotnie wnosili przy okazji dyskusji o stanie spółek z udziałem miasta, aby włączyć informację na temat stanu MZK oraz PKM. Do tej pory takich informacji radni nie otrzymali. Informację o trudnej sytuacji i problemach przewoźnika świadczącego usługi komunikacyjne w Jastrzębiu-Zdroju pojawiają się dopiero w momencie, kiedy spółka ma poważne problemy finansowe, a także z dalszym świadczeniem usług komunikacyjnych w Jastrzębiu-Zdroju. PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju jest spółką, której właścicielem jest Międzygminny Związek Komunikacyjny. Dlatego też uważamy, że obowiązkiem przedstawicieli samorządów w MZK jest udzielenie informacji na temat stanu finansów Związku oraz spółki PKM, której właścicielem jest MZK. Niepokojąca sytuacja w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym, związana między innymi z odchodzeniem gmin ze Związku i sytuacji w jakiej znalazł się PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, są powodem zwołania sesji nadzwyczajnej.