O Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” – dzięki podejmowanym przez nią działaniom lub chociażby dzięki spotom telewizyjnym – słyszeli już chyba wszyscy odbiorcy kultury masowej. To dzięki niej właśnie od 1 czerwca 2001 r. popularną stała się kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w którą aktywnie włączyło się wiele instytucji kulturalnych i oświatowych. Dzisiaj fundacja inicjuje znacznie więcej różnorodnych akcji oraz inicjatyw promujących czytanie i kształtowanie wartości. Śmiało można powiedzieć, że działania nie ograniczają się już tylko do zasięgu krajowego, ale przekroczyły granice państwa i współcześnie jest ona z powodzeniem realizowana na skalę międzynarodową pod równoległym hasłem „Cała Europa czyta dzieciom”.

Uczestnicy jakiejkolwiek akcji promowanej przez Fundację ABCXXI co roku stoją przed trudnym wyzwaniem. Muszą bowiem zaplanować, a następnie zrealizować ciekawy – całoroczny – projekt edukacyjny, którego głównym celem jest wskazanie młodym ludziom z najbliższego środowiska, że kontakt ze słowem pisanym jest trendy, a książki są nośnikiem ważnych oraz uniwersalnych wartości moralnych. Tym bardziej więc cieszy fakt, że spośród wielu instytucji biorących udział w Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” i działań podejmowanych w jej ramach, to projekt Zespołu Szkół nr 9 im. dra M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju został doceniony, a placówka, jako jedyna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju znalazła się wśród laureatów tegorocznej edycji Konkursu na najlepiej przeprowadzoną Kampanię „CPCD” i otrzymała wyróżnienie. Świadczy to o tym, że wyznaczone cele, czyli propagowanie wśród uczniów idei obcowania z książką oraz wyrobienie nawyku codziennego jej czytania zostały uznane przez grono jury jako efektywnie osiągane. Koordynatorem projektu, jak również liderem Kampanii w ZS nr 9 im. dra M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju jest Anna Kolwicz. Projekt realizowany jest we współpracy z innymi nauczycielami szkoły.

inf. nad. ZS 9