Uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są podmioty statutowo działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Do zadań objętych konkursem należą działania:

– mające na celu promowanie zdrowego stylu życia,

– mające na celu poprawę jakości życia osób chorych,

– mające na celu promowanie zdrowia psychicznego.

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 przeznaczono 29 460 zł.

Zarządzenie prezydenta miasta