W tym celu szkoła zaprosiła młodzież z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sławika, która przygotowała „Spotkanie z Henrykiem Sławikiem”. Celem spotkania było promowanie postaci szerockiego bohatera, wzbogacone wspomnieniami osób, które go znały, współpracowały z nim, bądź zawdzięczają mu życie.

Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez Agnieszkę Brychcy – nauczycielkę G3 oraz film Grzegorza Łubczyka „Życie na krawędzi”. Powstały też prace plastyczne o Henryku Sławiku.

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 przygotowali międzyszkolny konkurs pt.: „Henryk Sławik – bohater z Szerokiej”. Wzięli w nim udział gospodarze i podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu. Wiedza uczniów była na bardzo wysokim poziomie, a atmosfera pełna radości i życzliwości.

Wszystkie te działania przybliżyły młodym ludziom wybitną postać, „Bohatera Trzech Narodów” i uwrażliwiły na ważne tematy historii najbliższego regionu.