Organizatorzy zapraszają na konferencję "Zlecanie zadań PUP, NGO i Agencjom Zatrudnienia", która odbędzie się 30 stycznia 2015 w Chorzowie.

W imieniu Przewodniczącego Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP oraz Zarządu Fundacji Imago zapraszamy państwa do udziału w konferencji pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia”, organizowanej w Starochorzowskim Domu Kultury 30.01.15 (ul. Siemianowicka 59, Chorzów), w godzinach 09:30 – 15:00.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia urzędom pracy zlecanie podmiotom zewnętrznym usług aktywizacji zawodowej. Zmiany te stwarzają organizacjom pozarządowym – agencjom zatrudnienia nowe możliwości rozwoju i finansowania w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych.

Chcemy również zaprezentować Państwu przykłady współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z organizacjami i instytucjami przy aktywizacji osób bezrobotnych, kluczowej w perspektywie finansowej EFS 2014 – 2020.

Z przyjemnością informujemy, że swoim patronatem objęli wydarzenie Prezydent Chorzowa Pan Andrzej Kotala oraz Europoseł Pan Marek Plura.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu oraz programie konferencji (w załączniku).

Zgłoszenia prosimy potwierdzać do dnia 23.01.15 na adres karolina.foltyn@fundacjaimago.pl lub na nr tel. 513 362 807.