Celem konkursu jest upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Termin zgłoszeń do 31 stycznia 2015.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda przyznawana Laureatom Konkursu, to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wyróżnieni przedsiębiorcy, instytucje, samorządy i organizacje pozarządowe uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • jednostki administracji publicznej
  • przedsiębiorstwa
  • organizacje pozarządowe

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/ do 31 stycznia 2015 roku.

ETAPY KONKURSU

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do 31 stycznia 2015 r.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 r.
  3. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród dla Laureatów Konkursu

Szczegółowe informacje, regulamin oraz krótki przewodnik konkursowy znajduje się na: www.pomocdlarodzicow.pl