Dlaczego, skoro program ma być uzupełnieniem popularnego wśród NGO programu ASOS? To dobry czas na takie pytania – do 21 stycznia trwają konsultacje społeczne Programu.

W bieżącym roku powstanie aż 100 tego typu placówek za kwotę 20 mln zł – podaje MPiPS. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.

Będzie można też starać się o dotacje na utrzymanie placówki, jednak Program zapewni tylko 1/3 kosztów utrzymania, pozostałe 2/3 to wkład własny, którego źródło autorzy Programu widzą w środkach europejskich 2014-2020 i odpłatności za usługi.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje są jednostki samorządu terytorialnego. Program nie przewiduje udziału organizacji pozarządowych w realizacji Programu, nie wspomina też o możliwości zlecania organizacjom pozarządowym prowadzenia tego typu placówek.

Do 21 stycznia 2015 roku trwają konsultacje społeczne Programu. Można się z nim zapoznać i pozostawić swój komentarz na portalu stacja-konsultacja.pl prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.