Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pracy, pok. 11 (I p.), tel. 32 475 30 12, wew. 34.

Szczegółowe informacje

Dodatkowo, z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy zwraca się z prośbą do pracodawców na terenie Jastrzębia-Zdroju o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.

Urząd Pracy prosi o składanie ankiety zapotrzebowania na druku pobranym ze strony www.pupjastrzebie.pl do 16 stycznia.

Wypełnioną ankietę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@pupjastrzebie.pl lub faxem pod nr telefonu 032 47 14 123.

Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegółowe informacje