Kontynuując podjętą wcześniej tematykę, w dalszym ciągu będziemy przekazywać Państwu informacje interesujące środowisko ekonomii społecznej oraz zwracać uwagę na problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne.

W bieżącym numerze zamieszczamy informacje dotyczące powoływania fundacji. Dodatkowo przekazujemy zaproszenie do udziału w odpłatnych szkoleniach, dotyczących praktycznego przygotowanie sprawozdania finansowego przez podmioty ekonomii społecznej, w świetle nowych przepisów o rachunkowości oraz przygotowania rocznego zeznania CIT -8, CIT-8/O oraz CIT-D przez podmioty ekonomii społecznej, w świetle przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawych.

Równocześnie zachęcamy Państwa do współpracy i przesyłania materiałów: informacji o planowanych działaniach, potrzebach nawiązania współpracy, konkretnego wsparcia przy organizacji imprezy, wizyty studyjnej, spotkania czy też rozwiązania konkretnego problemu.

Zachęcamy do kontaktu anna@spoldzielnie.org.pl

Jeżeli ktoś z Państwa nie jest zainteresowany otrzymywaniem od nas tego typu informacji, to prosimy o e-mail w tej sprawie, na adres anna@spoldzielnie.org.pl, uwzględnimy to przy aktualizacji bazy adresatów.