Przedsięwzięcie jest okazją do zainteresowania tematem numerów alarmowych dzieci i młodzieży, gdyż ich właściwa postawa oraz świadomość zagrożenia może uratować komuś życie i zdrowie.

Konkurs został przygotowany dla trzech grup wiekowych:

I grupa – grupa młodsza klasy I-III – szkoła podstawowa;

II grupa – grupa średnia klasy IV-VI – szkoła podstawowa;

III grupa – grupa starsza klasy I-III – gimnazjum.

Technika wykonywania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Format nie większy niż A2. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:

imię i nazwisko, wiek autora pracy, z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z regulaminem konkursu,

– nazwa i adres placówki oświatowej, telefon,

– imię, nazwisko, telefon do opiekuna lub nauczyciela,

– podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa danej szkoły do 23 stycznia. Prace należy złożyć w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony, Urząd Miasta, budynek A, pok. 304 do 18 lutego. Z kolei rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 lutego.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.