Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Prof. Jerzy Buzek.

Konferencję otworzyła Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój. Witając gości podkreśliła, że konferencja ta jest doskonałą okazją do integracji środowiska samorządowców, przedsiębiorców i naukowców. Wyraziła również nadzieję, że to i podobne mu spotkania przyczynią się do wypracowania modelu współpracy na rzecz współczesnej reindustrializacji, zmieniania wizerunku miast, prowadząc do poprawy ich sytuacji gospodarczej. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadził prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Mateusz Werpachowski.

W pierwszej części wydarzenia podjęto dyskusję na temat procesu reindustrializacji miast europejskich, jej zalet dla gospodarki, ale także czynników uniemożliwiających rozwój przemysłu w miastach. Tematem przewodnim pierwszego panelu były wysokie koszty operacyjne inwestycji przemysłowych. Paneliści – prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, prof. Stanisław Nawrat (AGH), Tadeusz Donocik (prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), Mirosław Odziemczyk (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) i Jacek Plutecki (JSW) mierzyli się z pytaniami o istotę współczesnej reindustrializacji, mocne i słabe strony polskiego przemysłu i priorytety dla jego rozwoju w miastach.

Druga część konferencji upłynęła pod znakiem wystąpień plenarnych. Wykłady wygłosili: przedstawiciel Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, dr hab. Paweł Soroka, prezes zarządu Digital Core Design, Jacek Hanke i dyrektor ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, Jerzy Maduzia. Tematyka wystąpień była różnorodna i obejmowała szeroki zakres od nowych technologii, przez rolę edukacji w kształtowaniu postaw proinwestycyjnych, po przedstawienie przykładów konkretnych reindustrializacji.

Do refleksji i dyskusji na temat udziału samorządów w finansowaniu inwestycji przemysłowych zachęciła trzecia, ostatnia już część spotkania. Paneliści podjęli próbę odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. roli samorządu w obliczu reindustrializacji, przykładów współpracy między samorządem a przemysłem, priorytetów inwestycyjnych polskiego przemysłu, czy strategii komunikowania i promowania korzyści płynących z inwestowania w przemysł. Andrzej Konieczny (Fundusz Górnośląski), Stanisław Kracik (Małopolskie Parki Przemysłowe, wojewoda, burmistrz Nowej Soli), Piotr Masłowski (wiceprezydent Rybnika), Adam Zdziebło (Senator RP), Bogdan Traczyk (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) i Andrzej Zabiegliński (Katowicka SSE) burzliwie dyskutowali m.in. nad tym, czy Polacy potrafią myśleć przyszłościowo i długofalowo i jaką rolę powinien odgrywać w inwestowaniu tzw. patriotyzm lokalny.

Konferencja była inauguracją cyklu spotkań przedstawicieli NGOs, samorządowców i przedsiębiorców z Polski, Czech, Słowacji, Francji, Niemiec, Słowenii i Serbii w ramach programu Europe for Citizens, realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych i Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.