Nadaj nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową; skieruj dyskusję o udziale młodzieży w życiu publicznym i zawodowym na nowy tor; dodaj siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocznij tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem. Inspiruj, motywuj, zmieniaj na lepsze!

Tematem Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest otwieranie i wzmacnianie potencjału młodzieży – ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym.

Celem Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i w końcu europejskim. Chcemy, aby młodzież aktywnie brała udział w życiu politycznym, publicznym i rozwijała swój potencjał zawodowy oraz dzieliła się sukcesami.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 roku Narodowa Agencja planuje dofinansowanie regionalnych i lokalnych działań z udziałem młodych ludzi, reprezentantów organizacji młodzieżowych, osób kreujących politykę młodzieżową oraz ekspertów zajmujących się tematami rozwoju potencjału młodych ludzi, szczególnie w aspekcie zawodowym i podczas aktywnego udziału w życiu publicznym.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Akcji 3. Rozwój polityki młodzieżowej (przypominamy, że projekty dofinansowane 4 lutego będą mogły się rozpocząć dopiero 1 maja 2015 roku).

Składane projekty muszą być zgodne z merytorycznymi i formalnymi założeniami Akcji 3. programu Erasmus+ Młodzież. Można je znaleźć w „Przewodniku po programie” oraz na stronie internetowej.

Zachęcamy także do korzystania z usług konsultantów regionalnych.

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ Młodzież w zakresie tematycznym tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą mogły ubiegać się o patronat ETM (szczegóły już wkrótce).