Nazwa zadania: Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2015 roku.

Kwota dotacji wynosi 50 500 zł.

Szczegółowe informacje