Spotkanie to otworzy zapowiadany przez panią prezydent cykl „O mieście bez politykowania”.

– W mojej pracy interesują mnie przede wszystkim realne działania i przejrzystość realizowanych zadań. Mam doświadczenie i pomysł na to, jak z poszanowaniem różnic terytorialnych i kulturowych, przy udziale mieszkańców, prowadzić politykę samorządową, skupioną na doskonaleniu życia w mieście. Chcę stworzyć przestrzeń do debaty, w której w równej mierze znalazłoby się miejsce dla m.in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich, czy organizacji mieszkańców. Mój autorski projekt „O mieście bez politykowania” jest wyrazem mojej chęci, by spotykać się z pracownikami i mieszkańcami, by poruszać sprawy związane z przyszłością naszego miasta, a co za tym idzie – i naszą. Z przyjemnością podejmę rozmowy z każdym, dla kogo przyszłość naszego miasta nie jest obojętna – zapewnia pani prezydent.

Podczas spotkań każdorazowo zostanie podniesiony temat związany z funkcjonowaniem i przyszłością miasta i miejsc bliskich mieszkańcom. Pierwsze spotkanie zostanie poświęcone działalności NGO, organizacjom, które na co dzień rozpoznają potrzeby społeczne i podejmują oddolne inicjatywy.

– Chciałabym położyć szczególny nacisk na ścisłą współpracę z NGO, z nadzieją na ukształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zależy mi, by działalność organizacji pozarządowych w zakresie m.in. przeciwdziałania przemocy i ubóstwu, promowania tolerancji, przedsiębiorczości, praw człowieka, wykluczenia społecznego, czy aktywizowania obywatelskiego były szczególnie promowane i wzmacniane – dodaje.

Spotkanie z przedstawicielami jastrzębskich organizacji NGO odbędzie się 22 stycznia, o godzinie 15.00 w Domu Zdrojowym przy ulicy Witczaka.