Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2015 wynosi 40 tys. złotych.

Termin składania ofert mija 13 lutego.

Szczegółowe informacje