Ich celem jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkursy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: szkolnym oraz miejskim. Prawo do udziału w nich przysługuje wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły gimnazjalne chcące wziąć udział w przedsięwzięciu zobowiązane są do przesłania zgłoszenia do Urzędu Miasta do 29 stycznia, natomiast ponadgimnazjalne do 30 stycznia. Do 4 marca dyrektorzy placówek powinni przesyłać wyniki etapów szkolnych, a 18 marca w Urzędzie Miasta odbędą się finały miejskie.

Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale miejskim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy okolicznościowe. Dla szkoły, której przedstawiciel zwycięży w konkursie miejskim przewiduje się nagrodę rzeczową.