Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie medalu pamiątkowego z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego Panu Witoldowi Traczykowi.

3. Uroczyste wręczenie certyfikatu jakości ISO dla Urzędu Miasta w związku ze spełnieniem wymagań z norm ISO 9001 i ISO 27001.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.

6. Zgłaszanie interpelacji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

8. Informacja Prezydenta Miasta.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2014 rok.

12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2014 rok:

– Skarbu,

– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.