Była to I runda rambitu. Podczas wspólnej zabawy dzieci biorą udział w różnych konkurencjach sportowych, a podczas eliminacji wyłaniane są przedszkola, które przechodzą do wielkiego finału. Wśród konkurencji są takie jak: sadzenie i zbieranie ziemniaków, toczenie piłki, narciarz, zespołowa układanka czy slalom kelnerów.

Impreza ma na celu propagowanie sportu wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Wyniki:

I miejsce PP nr 23

II miejsce PP nr 6

III miejsce PP nr 17

IV miejsce PP nr 3

Kolejny rambit odbędzie się 26 lutego.