Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Informacja Ministra Gospodarki w sprawie sytuacji w JSW S.A.

4. Informacja Ministra Skarbu w sprawie uzgodnień ze stroną społeczną, zawartych w procesie prywatyzacji JSW S.A.

5. Przedstawienie przez Prezesa JSW S.A. sytuacji ekonomiczno-technicznej JSW S.A.

6. Przedstawienie przez Wiceprezesa JSW S.A. – członka Zarządu z wyboru pracowników – sytuacji społecznej i prawnej związanej z wypowiedzeniem porozumień.

7. Informacja przedstawiciela Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A.

8. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie przygotowania ofert pracy dla mieszkańców miasta, w związku z możliwą likwidacją tysięcy miejsc pracy w JSW S.A.

9. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie przygotowania miasta Jastrzębie-Zdrój na wzrost bezrobocia.

10. Wystąpienia Klubów Radnych RM.

11. Wystąpienia zaproszonych gości.

12. Dyskusja.

13. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych gości.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.