Celem usługi jest trwałe wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje oraz instrumenty, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających pozycję rynkową firmy.

Zakres przedmiotowy usługi systemowej składa się z czterech etapów:

– Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej klienta. Stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa;

– Etap II: doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowywany przez doradcę na podstawie przeprowadzonego w etapie I audytu;

– Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polega na wsparciu doradczym klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II;

– Etap IV: szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji. Szkolenie przeprowadzone będzie w hotelu w Wiśle, a zakończone zostanie programem rozrywkowym i wypoczynkowym.

Koszt usługi finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi dla firm pomoc de minimis. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. prosi o kontakt  w sprawie uszczegółowienia oferty.

Paweł Batko – 32 435 06 06; pawel_batko@vp.pl

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach