Seminarium odbędzie się 11 marca w Urzędzie Miasta w sali Rady Miasta w godzinach od 9.30-15.00.

Seminarium informacyjne dotyczące powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego zostanie przeprowadzone w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”. Partnerem projektu jest CRIS (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych) w Rybniku, prowadzącym będzie doradca Waldemar Weihs.

Prowadzący: Waldemar Weihs

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:40

Czym są Rady Działalności Pożytku Publicznego/ jaka jest ich rola

Funkcje i zadania Rad

Skład Rad Działalności

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 15:00

Powoływanie Rad Działalności Pożytku Publicznego

Przykłady działań Rad

Wprowadzanie standardów działania Rad

Dyskusja