Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

DATA: 25.02.2015r.

GODZINA: 16.00-20.30

MIEJSCE: Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

ORGANIZATOR:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 23 lutego 2015r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.