Od 23 do 27 lutego prokuratorzy będą pełnić dyżury w ramach organizowanego Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw. Osoby zainteresowane pomocą bądź poradą mogą przyjść do Prokuratury 23 lutego w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 18.00. Natomiast od 24 do 27 lutego prokuratorskie dyżury będą pełnione w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 11.00 do 15.00.