Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Wyjaśnienia komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie działań policji podczas akcji protestacyjnej pod siedzibą JSW S.A.

4. Wyjaśnienia komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie działań policji podczas akcji protestacyjnej pod siedzibą JSW S.A.

5. Informacja prezydenta miasta w sprawie poszkodowanych przez policję.

6. Relacje poszkodowanych w wyniku działań policji pod siedzibą JSW S.A.

7. Wystąpienia parlamentarzystów.

8. Wystąpienia zaproszonych gości.

9. Wystąpienia klubów radnych Rady Miasta.

10. Dyskusja.

11. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych gości.

12. Stanowisko Rady Miasta w związku z niepodjęciem działań przez organ nadzoru właścicielskiego dotyczący trudnej sytuacji społecznej w związku z wypowiedzeniem przez zarząd JSW S.A. warunków porozumienia zawartego przed wejściem JSW S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań policji, które zagrażały zdrowiu i życiu protestujących pracowników JSW S.A.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.

Sesja została zwołana na wniosek 11 radnych reprezentujących kluby radnych: Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Wspólnota Samorządowa.