Firma BLUEFORM Marcin Kozłowski oraz Agencja Pracy Select, realizując projekt pt. „Webmaster i programista aplikacji webowych – specjaliści ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza wszystkich pracodawców do realizacji w swoich firmach staży dla uczestników tego projektu Strona projektu: www.webpro.szkolaict.pl

Projekt „Webmaster i programista aplikacji webowych – specjaliści ICT” jest skierowany do młodych i ambitnych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Żor, Rybnika, Pawłowic oraz powiatu wodzisławskiego i rybnickiego.

Ten niezwykle intensywny projekt ma pomóc młodym ludziom z wykształceniem wyższym i średnim w zdobyciu nowych, bardzo cennych na obecnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Jak wskazuje Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszarem kluczowym dla województwa są technologie ICT, zatem posiadanie kompetencji związanych z informatyzacją, tworzeniem i edycją stron www i aplikacji internetowych czy grafiką komputerową odgrywa bardzo znaczącą rolę w ścieżce kariery zawodowej młodych ludzi, a ich praca przyczynia się do rozwoju śląskich przedsiębiorstw.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują:

– szkolenia: aktywizacja zawodowa, kreatywność, przedsiębiorczość, komunikacja,

– szkolenia komputerowe: od 4 grudnia 2014 do 17 marca 2015 (codziennie od poniedziałku do piątku + niektóre soboty po 8h dziennie – łącznie 77 dni szkoleniowych ciągiem). Szkolenia realizowane są metodą warsztatową – uczestnicy pracują na realnych zadaniach zlecanych przez firmy zewnętrzne. Tym sposobem zdobywają wiedzę na temat rzeczywistych sytuacji w pracy.

– doradztwo z doradcami zawodowymi w zakresie poszukiwania pracy, zaangażowania w pracę i motywacji.

Staże zawodowe – od 18 marca 2015 do 30 czerwca 2015 roku. Inne standardowe świadczenia w ramach szkoleń unijnych.

Poza tworzeniem stron i aplikacji  uczestnicy wg potrzeb i zgłoszeń przechodzą także zajęcia z tworzenia sklepów internetowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.webro.szkolaict.pl

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Karłowski – kierownik efektu zatrudnieniowego
Komórka: 503 450 325
Biuro: 44 632 36 05
email: praca@select-hr.pl
Biuro Projektu: 32 470 60 77

inf. nad. Agencja Pracy Select