Partnerstwo Instytucji – Jastrzębskie Doradztwo Kariery, tworzą: Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, Zespół Szkół nr 6, Punkt Pośrednictwa Pracy; Stowarzyszenie DAR SERCA, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 11, Zespół Szkół Specjalnych przy WSRdD, Zespół Szkół Zawodowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zarząd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – inicjator OTK – zwrócił uwagę, że partnerstwa, działając konsekwentnie na przestrzeni wielu lat, nieustannie wdrażają nowe pomysły z zakresu poradnictwa edukacyjno–zawodowego. Ich zaangażowanie w OTK pokazuje wielowymiarowość działań w tym obszarze.

Stowarzyszenie, oceniając raporty organizatorów OTK 2014, kierowało się następującymi kryteriami: pomysłowość – innowacyjność działań, wielość i wielowymiarowość działań, informacje o partnerstwie, zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.), treść raportu.

W Jastrzębiu-Zdroju od 20 do 26 października 2014 roku podczas obchodów VI Jastrzębskiego Tygodnia Kariery odbyło się 28 wydarzeń. W organizację tych wydarzeń zaangażowanych było 41 instytucji. W warsztatach, konsultacjach, dniach otwartych, grach, konkursach i spotkaniach informacyjnych uczestniczyli: młodzież szkolna, przedszkolaki, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawcy. Hasło przewodnie OTK 2014 brzmiało: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które zaangażowały się w organizację Jastrzębskiego Tygodnia Kariery.

Pełna lista laureatów

inf. nad. Powiatowy Urząd Pracy