Uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są podmioty statutowo działające w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015 wynosi 100 000,00 zł.

Termin składania ofert mija 10 marca 2015 roku. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. J. Piłsudskiego 60, pokój nr 020 A.

Zarządzenie prezydenta