Obwodową komisję wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje spośród wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta.