Prace związane z termomodernizacją budynków przedszkoli ukończono w grudniu 2014 r.

W ramach termomodernizacji na przedszkolach wykonano:

– docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu

– wymieniono część stolarki okiennej na szczelne okna PCV, wymiana drzwi wejściowych

– wykonano modernizację instalacji c.o. poprzez jej wymianę, obejmującą zaizolowane przewody grzejniki płytowe niskopojemnościowe oraz zawory termostatyczne.

Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także przyczyni się do poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach 2 budynków szkolno-oświatowych w naszym mieście.

Na przedmiotowe zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie dotacji oraz pożyczki w łącznej kwocie 379 368,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 971 422,37 zł.