Podczas imprezy  będą mogły zaprezentować się grupy teatralne z województwa śląskiego oraz małopolskiego.

Celem Konfrontacji jest wzbogacanie osobowości poprzez edukację teatralną, wskazywanie na zachowania prozdrowotne, ekologiczne oraz pozytywne idee i zasady moralne, a także m.in. promowanie wartości arteterapii w życiu osób z różnym stopniem niepełnosprawności oraz wartości pracy integracyjnej.

Tematyka przedstawień powinna dotyczyć wartości wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych i ekologicznych.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym poniżej.