Celem konkursu jest promocja najciekawszych pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w 2014 r. w ramach budżetów obywatelskich i inicjatyw lokalnych przez mieszkańców polskich miast.

Zgłoszenia pomysłów i projektów inicjatyw lokalnych przyjmowane są w postaci trzyminutowych filmów lub prezentacji do 10 marca pod adresem mailowym budzetobywatelski@portalsamorzadowy.pl. W tytule maila należy podać nazwę miejscowości oraz tytuł pomysłu. Możliwe jest zgłaszanie kilku pomysłów przez przedstawicieli jednego miasta. W treści maila należy podać dane kontaktowe do osoby koordynującej udział w konkursie.

Przesłane pomysły zostaną poddane pod internetowe głosowanie na najlepsze pomysły/projekty w kategorii „samorządowej” i „obywatelskiej”. W obu kategoriach przyznane zostaną wyróżnienia internautów. 15 najbardziej popularnych pomysłów/projektów oceni jury. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Szkoleń Meritum we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Portalem Samorządowym. Partnerem wydarzenia jest Europejski Kongres Gospodarczy.