Porządek obrad:

1. Otwarcie V sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2014 roku.

8. Strategia i rozwój miasta w kadencji 2014-2018.

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– koreferat Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,

– dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2014 rok:

– Edukacji,

– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.