Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 (pokój 020, budynek A) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji znajdują się w Uchwale Nr VII.83.2012 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.