Osoba zakwalifikowana do otrzymania lokalu przeznaczonego do remontu, zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu zgodnie z zakresem robót oznaczonych w kosztorysie pustostanu. Zakończeniem remontu jest protokół odbioru robót bez uwag, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego do remontu należy składać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej jastrzębskiego Urzędu Miasta w terminie od 27 lutego do 20 marca 2015 roku.

Informację na temat lokalu mieszkalnego do remontu można uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – pokój 214A, tel. 32 47 85 214.